Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 22/12/2017 09:37

Hòa Bình quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI kỳ họp thứ 5 ban hành Nghị quyết quy định khoảng cách (km) và địa bàn làm căn cứ xác định HS không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho HS tại các trường PTDT bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho HS trên địa bàn tỉnh là đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Theo đó, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 160% mức lương cơ sở/1 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức nêu trên/tháng và không quá 9 tháng/năm.

Về quy định khoảng cách (km), địa bàn làm căn cứ xác định HS không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày: HS tiểu học và THCS mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, THCS thuộc xã khu vực III, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh THCS.

Đối với địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, qua suối không có cầu; qua đèo, núi cao; đường không đi được bằng xe đạp; qua vùng sạt lở đất, đá mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được thấp hơn quy định về khoảng cách quy định nêu trên, giao UBND tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại từng thời điểm.

Đối với học sinh THPT là người dân tộc thiểu số đang học tại trường THPT hoặc cấp THPT tại trường phổ thông có nhiều cấp học, bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ cổ hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên.

Đối với địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, qua suối không có cầu; qua đèo, núi cao; đường không đi được bằng xe đạp; qua vùng sạt lở đất đá mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được thấp hơn quy định về khoảng cách quy định nêu trên, giao UBND tỉnh quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại từng thời điểm.

Lập Phương