Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/8/2018 09:00

Hòa Bình: Phối hợp triển khai tốt chính sách với học sinh DTTS

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Ban Dân tộc và Sở GD&ĐT Hòa Bình thống nhất xây dựng kế hoạch công tác năm 2018. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT trong công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS)…

Một trong những nội dung phối hợp là lựa chọn học sinh, sinh viên DTTS có thành tích xuất sắc trong học tập để tuyên dương trong lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS do Ủy ban Dân tộc và Bộ GD&ĐT tổ chức; phối hợp tham mưu thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đối với người dân tộc.

Đồng thời, thực hiện vận động người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS thông qua các hội nghị, các lớp bồi dưỡng kiến thức, các buổi gặp mặt người có uy tín nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và GDĐT.

Hai bên cũng phối hợp theo dõi việc cấp phát báo, chuyên đề cho học sinh vùng DTTS số, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 59/QĐ- TTg ngày 16/01/2017. Phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với vùng DTTS trong lĩnh vực công tác dân tộc, GD&ĐT…

Lập Phương