Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 17/1/2018 11:24

Hòa Bình nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy“

Hòa Bình nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy“

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy".

Theo đó, nhấn mạnh yêu cầu lưu ý công tác tuyên truyền; việc triển khai nhân rộng mô hình phải được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng nhà trường nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, lãnh đạp nhà trường, các tổ chức đoàn thể và đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Sở này đồng thời yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức ký cam kết và triển khai xây dựng mô hình tại đơn vị mình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, tính đến tháng 12/2017, Hòa Bình đã có 22 đơn vị, trường học triển khai mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy".

Lập Phương