Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 14/2/2017 07:07

Hòa Bình: Lưu ý tổ chức dạy học trong học kỳ II năm học 2016 - 2017

Hòa Bình: Lưu ý tổ chức dạy học trong học kỳ II năm học 2016 - 2017

GD&TĐ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. 

Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh trung học.

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện của từng trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong các trường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong học kỳ II và chuẩn bị cho năm học 2017 - 2018.

Tiếp tục thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học, kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Lập Phương