Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/5/2019 13:41

Hòa Bình lưu ý tiêu chuẩn cán bộ thanh tra thi THPT quốc gia

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa gửi văn bản đến các đơn vị trực thuộc đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia thanh tra coi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra coi thi phải đảm bảo các điều kiện sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

Là cộng tác viên thanh tra (theo Quyết định số 03/QĐ-SGD&ĐT ngày 2/1/2019 của Sở GD&ĐT) có kinh nghiệm thanh tra thi. Nắm vững Quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi;

Không có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;

Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Mỗi đơn vị căn cứ vào số lượng cộng tác viên thanh tra giới thiệu 2 cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ thanh tra coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Thời gian giới thiệu nhân sự trước ngày 25/5/2019.

Hải Bình