Hòa Bình lưu ý sĩ số lớp trong tuyển sinh năm học 2019-2020

LẬP PHƯƠNG - 14:38 07/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, đối với các trường THPT, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Sở GD&ĐT yêu cầu xác định nguồn đầu vào sát với thực tế, tránh tình trạng lớp quá mỏng, đảm bảo tổng số lớp ổn định như các năm trước.

Riêng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tuyển sinh đủ các lớp hệ chuyên và lớp phổ thông theo quy định, tuyển không quá 35 học sinh/lớp.

Với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, tự cân đối căn cứ vào nhu cầu học tập trên địa bàn, cơ sở vật chất hiện có, đội ngũ giáo viên, tuyển sinh cho phù hợp với đơn vị mình.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS B huyện Đà Bắc: Tuyển ổn định 8 lớp, tổng số 200 học sinh và tuyển học sinh đầu vào lớp 6 bằng số học sinh lớp 9 ra trường.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT: Tuyển học sinh khối THCS, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, các trường phải đảm bảo quy mô số lớp, số học sinh ổn định, học sinh tuyển vào lớp 6 (2 lớp) bằng số học sinh lớp 9 ra trường.

Đối với trường THCS và THPT Ngọc Sơn năm học 2019-2020, tiếp tục tuyển 2 lớp 6 với 60 học sinh hệ dân tộc nội trú và 1 lớp 10 với 30 học sinh hệ dân tộc nội trú.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT: Lương Sơn, Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc đã tuyển sinh khối THPT năm học 2018-2019, rà soát cơ sở vật chất hiện có tiếp tục tuyển 30 học sinh lớp 10 khối THPT.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT: huyện Cao Phong, huyện Yên Thủy, huyện Mai Châu, từ năm học 2019-2020 tuyển 1 lớp 10 với 30 học sinh. Nếu chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất chưa tuyển sinh học sinh khối THPT năm học 2019-2020.

Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh: Tuyển sinh đảm bảo sỹ số học sinh toàn trường không đổi, như năm học 2018-2019.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc