Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 3/3/2018 09:27

Hòa Bình: Lưu ý ôn tập thi THPT quốc gia với GD thường xuyên

Hòa Bình: Lưu ý ôn tập thi THPT quốc gia với GD thường xuyên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình lưu ý công tác ôn tập thi THPT quốc gia 2018 với giáo dục thường xuyên. Trong đó có yêu cầu đánh giá, rút kinh nghiệm việc ôn tập ở kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn thi phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.

Cụ thể, Sở GD&ĐT đề nghị các trung tâm tổ chức cho giáo viên, học viên nghiên cứu với các đề thi tham khảo; lựa chọn các môn ôn tập cho học viên theo số môn và tổ hợp môn học viên đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018.

Nội dung ôn tập bao gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Thời gian, thời lượng ôn tập phải được thống nhất với học viên và cha mẹ học viên để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học viên, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Phân nhóm học viên theo trình độ để ôn tập cho phù hợp đối tượng. Đối với học viên có học lực yếu, kém cần tăng cường ôn tập những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình; quan tâm giúp học viên ôn tập ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

Chọn cử giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình để hướng dẫn hoc viên ôn tập; vận động học viên khá giỏi giúp đỡ học viên có học lực yếu kém. Giáo viên hướng dẫn học viên ôn tập trên lớp, kết hợp ôn tập theo nhóm và tự ôn ở nhà.

Đối với những học viên đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập, căn cứ vào điều kiện thực tế, các trung tâm tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này.

Lập Phương