Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 9/6/2018 16:43

Hòa Bình lưu ý chuyển đổi, thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi, phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn triển khai thực hiện việc chuyển đổi, thành lập 1 trường phổ thông dân tộc bán trú của đơn vị.

Cụ thể, 2 phòng GD&ĐT nêu trên xây dựng đề án, tham mưu UBND huyện ra Quyết định chuyển đổi, thành lập 1 trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2018.

Báo cáo tên trường và dự kiến thời gian chuyển đổi sang loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú (nếu có thay đổi so với kế hoạch ban đầu cần nêu cụ thể lý do) về Sở GD&ĐT trước ngày 25/6/2018.

Lập Phương