Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 22/9/2017 06:56

Hòa Bình: Chuyển biến tích cực trại Trung tâm học tập cộng đồng Xuất Hóa

Nhân dân xã Xuất Hóa tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua sách, báo tại Trung tâm học tập cộng đồng xã.Nhân dân xã Xuất Hóa tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua sách, báo tại Trung tâm học tập cộng đồng xã.

Với những hoạt động đa dạng, Trung tâm học tập cộng đồng Xuất Hóa (TTHTCĐ) đã góp phần làm nên những chuyển biến tích cực tại địa phương.

Xuất Hóa là một xã thuộc tỉnh Hòa Bình ở miền núi Tây Bắc Việt Nam. Theo số liệu điều tra năm 2009, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ ở mức 300 đô la và tỉ lệ hộ nghèo cao đến 21,9%. Đến nay, cuộc sống người dân đã được cải thiện đáng kể với thu nhập bình quân đầu người hàng năm vào khoảng 1 215 đô la, và tỉ lệ hộ nghèo ở mức thấp khoảng 8,3% so với tỉ lệ trung bình cả nước là 9,9%.

Đạt được chuyển biến tích cực như vậy phải kể đến vai trò quan trọng của TTHTCĐ của xã Xuất Hóa. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng, được phân thành ba nhóm: Thông tin & Tư vấn, Giáo dục & Đào tạo, và Phát triển cộng đồng.

Nhóm hoạt động Thông tin & Tư vấn chủ yếu bao gồm phổ biến pháp luật và cung cấp tin tức cho người dân. Ví dụ việc phổ biến luật bình đẳng giới giúp phụ nữ tự tin đóng góp cho cộng đồng, qua đó đạt được sự tôn trọng từ nam giới.

Nhóm hoạt động Giáo dục & Đào tạo có nội dung phong phú, từ phổ biến khoa học kĩ thuật đến dạy nghề như trồng trọt, chăn nuôi, may mặc, và mây tre nứa. Nhóm hoạt động này cung cấp cho người dân những kiến thức cập nhật nhằm nâng cao năng suất cũng như thu nhập.

Nhóm hoạt động Phát triển cộng đồng bao gồm bảo tồn văn hóa, văn thể mỹ, và bảo vệ môi trường. Những hoạt động này góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh qua việc bảo tồn truyền thống địa phương, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.

Các nhóm hoạt động trên đạt được hiệu quả chính là nhờ chính sách kịp thời, đúng đắn và linh hoạt dành cho TTTHTCĐ, đặc biệt là cơ cấu tổ chức và mô hình kết nối, giúp các chương trình của trung tâm thiết thực với mọi người dân.

Một buổi chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong mật
của Nhóm sở thích nuôi ongtại TTHTCĐ xã Xuất Hóa

Các hoạt động của TTHTCĐ Xuất Hóa chủ yếu diễn ra tại 16 câu lạc bộ phát triển cộng đồng (CLB PTCĐ) của 16 thôn. Tùy thuộc vào tình hình từng thôn mà những CLB PTCĐ này bao gồm những nhóm nhỏ hơn và tập trung vào từng ngành nghề khác nhau. Về mặt quản lí, Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm vai trò Giám đốc TTHTCĐ. Vai trò kết hợp này giúp Giám đốc TTHTCĐ dễ dàng huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội liên quan trong việc tổ chức hoạt động cho TTHTCĐ.

Nhờ cơ cấu tổ chức có tính liên kết cao và sâu sát với đời sống của người dân địa phương mà TTHTCĐ luôn chủ động nắm bắt được nhu cầu, từ đó đưa ra các hoạt động phù hợp với đời sống thực tế.

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ và những hoạt động thực tiễn của TTHTCĐ Xuất Hóa đã nhận được những phản hồi tích cực từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Có thể thấy rằng ảnh hưởng tích cực của TTHTCĐ Xuất Hóa đã thể hiện trên mọi phương diện đời sống của bà con nơi đây. TTHTCĐ giờ đây không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân.

Theo Bộ GD&ĐT