Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 9/1/2018 09:30

Hòa Bình chấn chỉnh tổ chức hoạt động các trung tâm ngoại ngữ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản về việc rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.
 

Trong văn bản này, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong công tác tổ chức dạy ngoại ngữ của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tham mưu với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ.

Kết quả rà soát, kiểm tra, báo cáo về Sở trước ngày 18/1/2018.

Lập Phương