Giáo dục

Cần Thơ:

Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp

LẬP PHƯƠNG - 13:00 03/03/2018
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Yêu cầu 100% các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất tại quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Cái Răng được cấp phép và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn.

70% trở lên trẻ dưới 36 tháng tuổi con em của công nhân thuộc các khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thuộc các quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Cái Răng được đến trường và các nhóm trẻ độc lập tư thục.

Giai đoạn I (năm 2018): Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục có đông con em của công nhân ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất tại quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng. Hiện nay toàn thành phố có 20 nhóm, trong đó phát triển mới có từ 4-6 nhóm (Quận Thốt Nốt 8 nhóm, Bình Thủy 5 nhóm, Ô Môn 5 nhóm, Cái Răng 2 nhóm)...

Giai đoạn II (từ năm 2019 đến năm 2020): Tiếp tục duy trì các hoạt động theo kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”, giai đoạn II (2018-2020) tại quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc