Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 16/10/2013 10:27

Hiệu trưởng các trường thuộc vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút

Hiệu trưởng các trường thuộc vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút

(GD&TĐ) - Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Những cán bộ quản lí có số tiết giảng dạy định mức ở các làng khó khăn thì có được hưởng phụ cấp 70% theo NĐ 116 không? Hết thời gian 5 năm thì có được hưởng theo NĐ 19 không? – Nguyễn Thị Quang (hungdaknong84@gmail.com).

(GD&TĐ) - Hỏi: Chúng tôi là cán bộ quản lý giáo dục (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Từ khi có NĐ 116 hàng tháng, chúng tôi được nhận thêm phụ cấp thu hút. Đến đầu năm học này, chúng tôi bị cắt chỉ còn lại những giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Những cán bộ quản lí có số tiết giảng dạy định mức ở các làng khó khăn thì có được hưởng phụ cấp 70% theo NĐ 116 không? Hết thời gian 5 năm thì có được hưởng theo NĐ 19 không? – Nguyễn Thị Quang (hungdaknong84@gmail.com).

Học mà chơi, chơi mà học
Học mà chơi, chơi mà học

* Trả lời: Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm: Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn được áp dụng chế độ chính sách của Nghị định.

Theo quy định trên và theo thư bạn viết, nếu đúng các bạn đang trực tiếp giảng dạy và công tác ở thôn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận thì các bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có (áp dụng theo Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP).

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm đó là bạn có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo NĐ 19/2013/NĐ-CP hay không? Chúng tôi xin được trả lời như sau: Theo thư bạn viết, hiện nay bạn vẫn đang công tác ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu trước khi được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bạn công tác tại cơ sở giáo dục thuộc vùng thuận lợi, hết thời hạn công tác theo quy định (5 năm) nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2012/NĐ-CP.

GD&TĐ Online