Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/3/2017 16:07

Hậu Giang: Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ có nhiều khởi sắc

Hậu Giang: Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ có nhiều khởi sắc

GD&TĐ - Theo Sở GD&ĐT Hậu Giang, kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập năm 2016 trên địa bàn tỉnh được giữ vững và có khởi sắc. 

Theo ông Nguyễn Hùng Nhiên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hậu Giang, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2016 của tỉnh Hậu Giang đã đạt được một số kết quả cụ thể như: Đạt chuẩn PC GDMN cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 (đạt 99,28% - năm 2015 là 99,22%); Đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 2 (đạt 94,53% - năm 2015 đạt 93,51%); Đạt chuẩn PCGD THCS Mức độ 1(đạt 94,53% - năm 2015 là 90,36%).

Năm 2016, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng xã hội học tập với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong Kỷ nguyên số” đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người.

Khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng là một trong những điểm sáng trong thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập năm 2016 tại địa phương.

Thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với ngành GD&ĐT tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa kết quả trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Quốc Ngữ

Tin tiêu điểm