Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/2/2017 12:07

Hạn chế lớp ghép nhiều độ tuổi ở trường mầm non

Hạn chế lớp ghép nhiều độ tuổi ở trường mầm non

GD&TĐ - Đây là một nội dung Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai nhắc đến tại kết luận hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục lớp mẫu giáo ghép và công tác tăng cường tiếng Việt” cho trẻ mầm non người dân tôc thiểu số”. Thông báo kết luận nói trên đã được Sở GD&ĐT Gia Lai công bố.

Liên quan đến nội dung lớp mẫu giáo ghép, trong thông báo này, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tổ chức huy động trẻ mầm non ra lớp, giao chỉ tiêu trẻ ra lớp cụ thể cho từng trường (kiểm tra, đánh giá từng năm), duyệt kế hoạch phát triển trường lớp trước khi vào nhiệm vụ năm học; đồng thời điều chỉnh, sắp xếp biên chế lớp phù hợp, bảo đảm hạn chế lớp ghép nhiều độ tuổi (có thể);

Chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tổ chức rà soát các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiêt bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT để tham mưu với chính quyền các cấp đầu tư bổ sung bảo đảm các điều kiện tổ chức hoạt động GDMN ở lớp mẫu giáo ghép;

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nâng cao về năng lực thực hiện Chương trình GDMN ở lớp mẫu giáo ghép, chú trọng tập trung các phương pháp thực hành cho giáo viên thông qua bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường; tạo điều kiện cho giáo viên được tham quan học tập những đơn vị điển hình tiên tiến trong, ngoài tỉnh;

Lựa chọn cơ sở để tổ chức chỉ đạo điểm và nhân rộng điển hình trong toàn huyện, thị xã, thành phố về nâng cao chất lượng giáo dục lớp mẫu giáo ghép và tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS.

Đối với phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, triển khai và thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép và tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người DTTS;

Thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng các lớp mẫu giáo ghép và công tác tăng cường tiếng Việt ở các đơn vị nhằm chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục đồng thời nâng cao chất lượng GDMN trong toàn tỉnh…

Lập Phương