Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 29/1/2015 05:05

Hải Phòng: Tổ chức chuyên đề “Khăn quàng thắm mãi vai em”

GD&TĐ -  Tại Trường THCS Bạch Đằng đã tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố: 
Tại Trường THCS Bạch Đằng đã tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố: 
Tại Trường THCS Bạch Đằng đã tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố: 
Tại Trường THCS Bạch Đằng đã tổ chức chuyên đề điểm cấp thành phố: 

“Khăn quàng thắm mãi vai em”. Các đội thi trải qua ba phần thi: Khăn hồng tung bay, đội viên lên tiếng và đội viên hành động. Phần thi thứ nhất, các đội thi thực hiện màn múa cờ trên nền nhạc bài hát Quyết giữ biển đảo quê hương.

Phần thi cuối, các đội tham gia trò chơi tiếp sức, ghép tranh với chủ đề về chủ quyền biển đảo và quê hương, qua đó nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc cho mỗi đội viên.

Việt Hoa

Tin tiêu điểm