Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 17/10/2017 13:08

Hải Dương yêu cầu nhà trường rà soát tất cả các khoản thu

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Để chấm dứt những tồn tại trong triển khai và thực hiện các khoản thu đầu năm, Sở GD&ĐT Hải Dương gửi văn bản yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc yêu cầu chấn chỉnh lạm thu.

Theo đó, bên cạnh thực hiện nghiêm các văn bản, quy định hành, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện rà soát tất cả các khoản thu theo quy định, quy trình thực hiện, việc quản lý và sử dụng các khoản thu đảm bảo đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Có biện pháp khắc phục và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong quá trình triển khai và thực hiện. Đảm bảo các khoản thu được thực hiện đúng theo quy định. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện đảm bảo đúng tính chất tự nguyện.

Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức các khoản thu góp mang tính chất áp đặt, cào bằng.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo các quy định về thu, chi của cấp quản lý giáo dục đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; chịu trách nhiệm về các khoản thu không có trong quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và các cấp quản lý GD&ĐT.

Các phòng GD&ĐT tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu góp theo quy định; có biện pháp xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

Lập Phương

Tin tiêu điểm