Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 12/3/2018 10:29

Hải Dương: Rà soát, điều chỉnh quy mô học sinh/lớp

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó đưa ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy mô học sinh/lớp.

Cụ thể, rà soát, sắp xếp lại số trẻ/nhóm, số học sinh/lớp, không để tổng số học sinh của nhiều lớp cùng khối (hoặc cùng độ tuổi) ở cùng điểm trường ít hơn số học sinh tối đa/lớp của cấp học theo quy định.

Trường hợp địa bàn rộng, có nhiều điểm trường và số học sinh/lớp ở các điểm trường ít hơn 50% so với số học sinh tối đa quy định thì bố trí sắp xếp lại cho hợp lý và hiệu quả.

Với nội dung rà soát, điều chỉnh quy mô học sinh/lớp, UBND tỉnh cũng yêu cầu xác định quy mô lớp, học sinh giai đoạn 2018-2021 và dự báo cho giai đoạn 2021-2025.

Lập Phương