Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/3/2018 08:56

Hải Dương: Kiểm tra trường chuẩn quốc gia 2,5 năm/lần

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học" giai đoạn 2016-2020, Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu các phòng GD&ĐT căn cứ vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương và tình hình thực tế của các trường để lập kế hoạch và chỉ đạo các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ theo quy định 2,5 năm/lần đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Việc kiểm tra công nhận lại được thực hiện sau 5 năm. Khi đến hạn kiểm tra công nhận lại sau 5 năm, các trường phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra nộp về Sở (trước 15 ngày)

Với các trường chưa đạt chuẩn, Sở GD&ĐT đề nghị tiếp tục tự kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch xác định rõ lộ trình phấn đấu qua từng năm, đề ra các biện pháp tích cực, cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn trong thời gian sớm nhất.

Sở GD&ĐT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xóa tên trong danh sách các trường trung học đạt chuẩn quốc gia đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả.

Năm 2017, Sở GD&ĐT Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh công nhận mới 41 trường THCS, 5 trường THPT, công nhận lại 13 trường THCS, 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; đề nghị UBND tỉnh xóa tên trong danh sách các trường trung học đạt chuẩn quốc gia đối với 3 trường THCS đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả.

Lập Phương

Tin tiêu điểm