Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/9/2017 07:31

Hải Dương hướng dẫn dạy học tiếng Anh năm học 2017 - 2018

Hải Dương hướng dẫn dạy học tiếng Anh năm học 2017 - 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có văn bản hướng dẫn một số nội dung về dạy và học môn tiếng Anh năm học 2017-2018.

Theo đó, về thực hiện chương trình môn học: Các lớp học chương trình tiếng Anh 10 năm thực hiện chương trình theo Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT. Các lớp học chương trình tiếng Anh 7 năm thực hiện chương trình theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT từ năm học 2012-2013.

Sở GD&ĐT yêu cầu giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tổ chức hoạt động để học sinh được thực hành vận dụng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ; quan tâm phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các hoạt động trên lớp và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà; tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực thông qua thực hiện các dự án học tập...

Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể chủ động sắp xếp, thiết kế lại các hoạt động trong SGK theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo đạt được mục tiêu của bài học.

Tổ, nhóm chuyên môn tiếng Anh cần tích cực sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy học theo chủ đề, thực hiện các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học ... theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Cùng với yêu cầu tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Sở GD&ĐT đồng thời nhấn mạnh việc cần tích cực khai thác, sử dụng thiết bị và phần mềm trong dạy học ngoại ngữ.

Đối với các trường đã được cung cấp phòng học ngoại ngữ theo Đề án NNQG 2020, cần yêu cầu giáo viên tích cực khai thác sử dụng tối đa trong giảng dạy…

Về hoạt động của học sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường tổ chức các hoạt động như câu lạc bộ, ngoại khóa tiếng Anh, thi hùng biện tiếng Anh ...để tạo hứng thú học ngoại ngữ cho học sinh.

Các hoạt động cần tổ chức thường xuyên trong năm học để duy trì phong trào học tập…

Lập Phương