Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 19/1/2017 15:36

Hải Dương: Hướng dẫn chuyển ngạch giáo viên sang hạng chức danh nghề nghiệp

Hải Dương: Hướng dẫn chuyển ngạch giáo viên sang hạng chức danh nghề nghiệp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có văn bản số 43/SGDĐT-TCCB gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm công lập trực thuộc hướng dẫn các đơn vị chuyển ngạch giáo viên sang hạng chức danh nghề nghiệp.

Trong đó, yêu cầu rà soát các vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm của tất cả các viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên; lập phương án chuyển xếp vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc đơn vị mình theo quy định, nộp về phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt,

Sau khi có kết quả phê duyệt, việc bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng được thực hiện theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của tỉnh.

Nguyên tắc chuyển xếp vào các hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

Chỉ những người đã là viên chức, hiện đang thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên THPT mới được chuyển xếp vào các hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Viên chức khi được chuyển xếp sang các hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng thì giữ nguyên bậc lương, thời điểm tăng lương, phần trăm vượt khung và phần trăm thâm niên (nếu có) như đang hiện hưởng và thực hiện các quyền lợi về lương theo hạng chức danh nghề nghiệp vừa được chuyển xếp, không yêu cầu giáo viên phải đáp ứng ngay tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn của từng hạng viên chức theo quy định.

Giáo viên có trách nhiệm và được cơ quan tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn còn chưa đạt để đáp ứng yêu cầu của chức danh nghề nghiệp hiện tại theo quy định của Luật Viên chức. Việc hoàn thiện các tiêu chuẩn này là điều kiện tiên quyết để giáo viên được tham gia dự thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho giáo viên đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh.

Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang các chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Lập Phương

Tin tiêu điểm