Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 12/4/2018 08:56

Hải Dương điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi với Trung tâm GDNN-GDTX

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi với Trung tâm GDNN-GDTX.

Theo đó, do có sự thay đổi tên các trung tâm GDTX cũ thành Trung tâm GDNN-GDTX, để đảm bảo chính xác trong việc in kết quả thi, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp... Việc khai thông tin đăng ký dự thi tại “Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương” thực hiện như sau:

- Mã trường lớp 10, 11: là mã trường cũ không thay đổi (ví dụ TT GDTX Thanh Hà: 064).

- Mã trường lớp 12: là mã trường mới tương ứng với tên mới (Ví dụ: TT GDNN-GDTX Thanh Hà: 102).

STT

Tên Trường - Mã trường

năm lớp 10, 11

Tên Trường - Mã trường

năm lớp 12

1

TT GDTX TP. Hải Dương

055

TT GDNN-GDTX TP. Hải Dương

093

2

TT GDTX - HN - DN Chí Linh

056

TT GDNN-GDTX Chí Linh

094

3

TT GDTX Nam Sách

057

TT GDNN-GDTX Nam Sách

095

4

TT GDTX Kinh Môn

058

TT GDNN-GDTX Kinh Môn

092

5

TT GDTX - HN Gia Lộc

059

TT GDNN-GDTX Gia Lộc

097

6

TT GDTX Tứ Kỳ

060

TT GDNN-GDTX Tứ Kỳ

098

7

TT GDTX Thanh Miện

061

TT GDNN-GDTX Thanh Miện

099

8

TT GDTX Ninh Giang

062

TT GDNN-GDTX Ninh Giang

100

9

TT GDTX Cẩm Giàng

063

TT GDNN-GDTX Cẩm Giàng

101

10

TT GDTX Thanh Hà

064

TT GDNN-GDTX Thanh Hà

102

11

TT GDTX Kim Thành

065

TT GDNN-GDTX Kim Thành

103

12

TT GDTX Bình Giang

066

TT GDNN-GDTX Bình Giang

104

Lập Phương