Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 23/12/2017 12:05

Hải Dương: chuẩn bi thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, giáo viên

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có văn bản về công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác.

Trong đó yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT công lập trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao;

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nhất là tinh giản số viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Không ký kết các hợp đồng kinh tế để thực hiện các công việc chưa thực sự cần thiết, cấp bách hoặc vượt quá khả năng thanh toán hiện có của đơn vị và không được để nợ kinh phí chi thường xuyên.

Hiệu trưởng trường THPT công lập chỉ đạo kế toán hoàn thành việc quyết toán quý, quyết toán năm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuyển đổi vị trí công tác vào quý II/2018.

Lập Phương