Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 13/2/2017 15:22

Hải Dương ban hành kế hoạch xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Hải Dương ban hành kế hoạch xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT nêu rõ các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở các nội dung: Môi trường giáo dục; xây dựng kế hoạch giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Nhiệm vụ và giải pháp triển khai chuyên đề gồm: Khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề; đầu tư xây dựng các trường mầm non thực hiện mô hình điểm về cơ sở vật chất, tranh thiết bị, môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học; về tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

Trang bị tài liệu hướng dẫn thực hiện chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; tổ chức tham quan, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên…

Thời gian thực hiện theo quy định của Sở từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2019 - 2020.

Lập Phương

Tin tiêu điểm