Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/11/2017 09:15

Hà Tĩnh yêu cầu trường học báo cáo triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước

Hà Tĩnh yêu cầu trường học báo cáo triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT; Trường THCS và THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh; Trường TH, THCS và THPT- ĐH Hà Tĩnh báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước.

Theo đó, để khảo sát, đánh giá tình hình kết quả triển khai, các điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương, nhà trường nhằm giúp công tác quản lý, chỉ đạo phòng, tránh tai nạn đuối nước và dạy bơi cho học sinh đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục, các trường học báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 245/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 1742/KH-GDTrH về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích học sinh giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thống kê số liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ cho việc phổ cập bơi, tình hình tai nạn đuối nước của học sinh; thuận lợi, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị. Báo cáo gửi về Sở trước ngày 15/5/2018.

Tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, nghỉ lễ. Để khắc phục, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, việc triển khai phòng, tránh tai nạn đuối nước, trong đó các mô hình dạy bơi cho học sinh đã và đang được tổ chức hiệu quả ở nhiều địa phương, nhà trường trên cả tỉnh.

Đây là dấu hiệu tích cực, khả quan trong chiến dịch đẩy lùi tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong thời gian tới.

Lập Phương