Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 19/10/2017 13:30

Hà Tĩnh hướng dẫn triển khai giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Trong đó yêu cầu việc tổ chức giáo dục kỹ năng sống (KNS) cho học sinh (HS) phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tự quản, chủ động, sáng tạo của HS;

Căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của HS để tổ chức các hoạt động giáo dục KNS cho HS, tránh việc tổ chức hình thức, quá tải, khiên cưỡng; không gây áp lực, không ép buộc HS tham gia;

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu thực hiện xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, các đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Công tác quản lý giáo dục KNS phải chặt chẽ, theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung giáo dục KNS và tổ chức thực hiện tại đơn vị mình.

Về nội dung: Giáo dục cho người học những kỹ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp người học thành công, đảm bảo vừa phù hợp với thực tiễn và thuần phong mỹ tục Việt Nam vừa hội nhập quốc tế trong giai đoạn công nghiệp hoá đất nước.

Nội dung giáo dục KNS phải phù hợp với từng lứa tuổi và tiếp tục được rèn luyện theo mức độ tăng dần. Đối với từng nhóm đối tượng, việc giáo dục KNS cần tập trung vào những nội dung sau:

Các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục KNS hoặc liên kết với các đơn vị để tổ chức các hoạt động giáo dục KNS.

Để đảm bảo chất lượng của hoạt động giáo dục KNS, khuyến khích các cơ sở giáo dục liên kết với các đơn vị vừa có chương trình giáo dục KNS cho người học vừa có chương trình bồi dưỡng, tập huấn giáo viên về giáo dục KNS;

Giáo dục KNS thông qua việc tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy, học theo hướng tăng cường hoạt động học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học;

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài nhà trường, tập trung vào việc giáo dục những KNS cơ bản, qua đó hình thành cho học sinh các giá trị sống, KNS tích cực;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức các hoạt động giáo dục KNS.

Lập Phương

Tin tiêu điểm