Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 3/10/2017 16:51

Hà Tĩnh: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu: các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Cùng với đó, tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; chủ động phát hiện, ngăn ngừa bạo lực học đường. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, giáo dục hướng nghiệp cho HSSV, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.

Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách công tác HSSV; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác HSSV và đội ngũ báo cáo viên về công tác chính trị, tư tưởng.

Minh Phong

Tin tiêu điểm