Hà Tĩnh: 83 học sinh vào vòng trong cuộc thi “Giao thông học đường” quốc gia

TRƯƠNG HOA - 11:32 12/04/2019
Hà Tĩnh: 83 học sinh vào vòng trong cuộc thi “Giao thông học đường” quốc gia

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-UBATGTQG ngày 25/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV, năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 06/SGDĐT-CTTT ngày 02/01/2019 triển khai đến tận các trường THCS, THPT, TT GDNN&GDTX trong toàn tỉnh.

Theo thống kê của UBATGTQG, kết thúc vòng 1, Hà Tĩnh có 2.305 lượt học sinh trung học (THCS, THPT, GDTX) tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”; về thành tích chung cuộc ở vòng 1, tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 11/63 tỉnh thành, và đã có 83 em tiếp tục tham gia thi vòng 2.

Các học sinh dự thi vòng 2 có 52 học sinh THCS, các đơn vị có nhiều học sinh vào vòng 2 là: Đức Thọ 10 em; Thạch Hà 9 em; Hương Sơn 7 em; TX Kỳ Anh; 06 em TP Hà Tĩnh 5 em; các đơn vị còn lại là Cẩm Xuyên 4 em; Huyện Kỳ Anh 3 em; Nghi Xuân 3 em; Can Lộc 2 em; Hương Khê 2 em. Có 31 em học sinh cấp THPT (30 em học sinh của 30 trường THPT và 1 học viên của TTGDNN&GDTX Hương Sơn).

Vòng 2 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2019 tại Đà Nẵng.

Trương Hoa

Bình luận của bạn đọc