Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 3/4/2019 10:38

Hà Nội xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán

Ảnh minh hoa/internetẢnh minh hoa/internet

GD&TĐ - Sở GDĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngành GDĐT Hà Nội.

Trong đó yêu cầu 100% các đơn vị tổ chức triển khai, xây đựng đội ngũ CBQL và giáo viên cốt cán. Công tác lựa chọn CBQL, giáo viên cốt cán phải được thực hiện đúng quy trình, lựa chọn người đúng tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo người được lựa chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp cao, có uy tín trong đồng nghiệp, uy tín trước học sinh và phụ huynh học sinh…

Sở GDĐT, phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán, phân công, giao nhiệm vụ đối với đội ngũ giáo viên cốt cán nhằm hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn đồng nghiệp phát triển chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, làm tốt công tác giáo dục học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên cốt cán gắn với hoạt động chuyên môn của ngành và của địa phương

Về thời gian triển khai: Tháng 4/2019 sẽ lựa chọn, lập danh CBQL và giáo viên cốt cán theo cấp học. Vào tháng 5 hàng năm, phòng GDĐT lập bổ sung danh sách CBQL và giáo viên cốt cán theo cấp học, báo cáo Sở GDĐT.

Hải Bình

Tin tiêu điểm