Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 13/9/2017 11:50

Hà Nội: Triển khai ứng dụng gửi văn bản điện tử

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức triển khai ứng dụng gửi văn bản điện tử phục vụ công tác của Sở.

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức triển khai ứng dụng gửi văn bản điện tử phục vụ công tác của Sở. 

Cụ thể như sau: Từ ngày 10/9, toàn bộ văn bản, tài liệu chính thức của Sở (Trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định) trao đổi giữa cơ quan hành chính và đơn vị trực thuộc được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử thay cho bản giấy bằng hộp thư điện tử: vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn.

Trước đó, ngày 17/12/2013, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Quy định chi tiết nội dung, quy trình xử lý, trao đổi, lưu trữ, chia sẻ văn bản điện tử trong hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các văn bản mật, thông tin mật không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Quy định này áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang làm việc trong các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

Minh Phong