Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 28/12/2017 09:40

Hà Nội triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo“

Hà Nội triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo“

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 2 năm học 2017 - 2018. Giải thưởng cho xét tặng cho cá nhân nhà giáo, không xét tặng tập thể.

Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng về tâm huyết với nghề và đổi mới, sáng tạo. Trong đó có việc chủ động, sáng tạo trong vận dụng khoa học giáo dục tiên tiến, vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến vào thực tiễn quản lý, giảng dạy;

Có sáng kiến đổi mới, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục tại các đơn vị, được Hội đồng khoa học của giải thưởng đánh giá cao, được đồng nghiệp, học sinh đồng tình cao khi công bố;

Tích cực tham gia có hiệu quả và có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển" trong các tổ, khoa chuyên môn, trong các nhà trường, cụm trường. Sự đổi mới, sáng tạo phải được lan tỏa trong tổ chuyên môn, trong trường, trong cụm, quận, huyện, thị xã, thành phố...

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải thưởng mức độ 1, mỗi nhà giáo được thưởng 10 triệu đồng; giải thưởng mức độ 2: 5 triệu đồng; mức độ 3: 2 triệu đồng; giải phụ - nhà giáo có chuyên đề, sản phẩm khoa học đổi mới sáng tạo nhất, tính ứng dụng cao nhất, tiềm năng nhất, mỗi giải 5 triệu đồng.

Lập Phương