Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/11/2017 15:29

Hà Nội tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về thu chi, dạy học thêm

Hà Nội tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về thu chi, dạy học thêm

GD&TĐ - UBND TP Hà Nội Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý thu chi, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.

Trong đó yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo quy định.

Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về các khoản thu năm học 2017-2018, đối chiếu quy định pháp luật và thành phố, đề xuất khắc phục nội dung thu không đúng quy định; báo cáo UBND quận, huyện, thị xã để tỏng hợp, gửi Sở GD&ĐT tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/11/2017.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp: Thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu đúng quy định.

Các khoản tài trợ đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ đóng góp.

Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản về dạy thêm, học thêm; thực hiện chế độ công khai theo quy định. Công khai minh bạch mọi khoản thu chi liên quan đến đóng góp của cha mẹ học sinh.

Đối với các khoản thu khác: Có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh gia đình khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp phải bỏ học. .

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu, chi, tổ chức dạy thêm, học thêm. Có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các cá nhân, đơn vị (theo phân cấp quản lý) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các khoản thu chi, dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc thực hiện các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác quản ly thu chi các khoản thu ngoài học phí của các trường trực thuộc theo phân cấp.

Lập Phương