Hà Nội: Sàng lọc học sinh trung bình ra khỏi lớp chuyên

VÂN ANH - 21:04 15/12/2019
Hà Nội: Sàng lọc học sinh trung bình ra khỏi lớp chuyên

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn hướng dẫn gửi hiệu trưởng các trường THPT về công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020.

Theo đó, đầu học kỳ II năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 10 chuyên và lớp 11 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Đối với việc chuyển học sinh chuyên sang trường chuyên khác: Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh băng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn châm thi), học sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sinh chuyên và không thuộc diện phải chuyển ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyển đi và trường chuyển đến.

Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi), học sinh phải tham dự thi tuyển bổ sung theo quy định tại Quy chế trường chuyên.

Đầu học kỳ II năm học 2019-2020, trường chuyên (hoặc trường có lớp chuyên) tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyên sang trường THPT không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: Phải lưu ban, Xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở xuống, Xếp loại học lực từ trung bình trở xuống.

Học sinh các trường THPT đã hoàn thành xong chương trình học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc lớp 11 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của một trong bốn trường trên sẽ có cơ hội được tuyển bổ sung với các lớp chuyên.

Điều kiện dự thi: Cuối học kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc cuối học kỳ I lớp 11 (đôi với tuyên bô sung vào lớp I1 chuyên) năm học 2019-2020 học sinh có học lực xếp loại giỏi và hạnh kiêm xếp loại tốt.

Học sinh muốn dự thi vào môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình cuối học Kỳ I lớp 10 (đối với tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên) hoặc cuối học kỳ I lớp II (đối với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2019-2020 của môn đó từ 8,0 trở lên.

Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên đã đăng ký, thời gian làm bài là 120 phút đi với học sinh thi môn chuyên Hóa học và môn chuyên Ngoại ngữ, 150 phút đối với các môn chuyên còn lại. Nội dung thi theo chương trình học kỳ I lớp 10 (đối với tuyến bố sung vào lớp 10 chuyên) hoặc theo chương trình học kì I lớp 11 (đôi với tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên).

Học sinh trúng tuyển khi có điểm bài thi từ 7,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ. Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì Sở GD&ĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.

Vân Anh

Bình luận của bạn đọc