Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 13/4/2018 17:01

Hà Nội: Rà soát lại trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018

Ảnh minh họa/Minh PhongẢnh minh họa/Minh Phong

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có Công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc rà soát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.

Theo đó, Sở đề nghị các địa phương rà soát, thống kê tất cả các trường mầm non, phổ thông đang hoạt động thuộc quận, huyện, thị xã đầu tư, quản lý. Trong đó cần nêu rõ trường công lập quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đầu tư;

Tiến hành rà soát kế hoạch xâv dựng trường chuẩn quốc gia công nhận mới năm 2018. Nếu có điều chỉnh cần đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu; Đồng thời rà soát công tác công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Đối với trường không thể đầu tư để đạt chuẩn lại được, cần báo cáo Thành phố và xin xóa tên khỏi danh sách trường chuẩn quốc gia.

Các địa phương có thể nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018, trong đó quan tâm đến trường, công nhận lại;

Đối với các trường học đã đạt 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia (cả trường; công nhận mới và công nhận lại), UBND các quận, huyện, thị xã gửi hồ sơ và đăng ký lịch với Sở GD&ĐT để kiểm tra thẩm định. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước 30/11/2018.

Minh Phong