Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 31/7/2019 16:31

Hà Nội quy định 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu

Hà Nội quy định 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu

GD&TĐ - Trong công văn hướng dẫn công tác tăng cường quản lí thu chi năm học 2019-2020 mới được ban hành, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý về 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cần thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT tại điều 10 thông tư 55 năm 2011. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý đến một số nội dung.

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại viện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản:

1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

4. Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường;

5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường;

6. Hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Vân Anh

Tin tiêu điểm