Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 8/2/2018 11:00

Hà Nội: Phát động 2 đợt thi đua trong ngành Giáo dục năm 2018

Hà Nội: Phát động 2 đợt thi đua trong ngành Giáo dục năm 2018

GD&TĐ - Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) ngành GD&ĐT thủ đô năm 2018.

Trong đó, yêu cầu công đoàn cơ sở tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018. Đợt 2 từ 1/7/2018 đến ngày 31/12/2018. Mỗi đợt hướng tới những chủ đề cụ thể.

Thực hiện tốt các đợt thi đua, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của công đoàn cơ sở và cán bộ, đoàn viên, về ý nghĩa của phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng đơn vị và cá nhân.

Tổ chức phát động, xác định rõ nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng, công tác thi đua - khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Lập Phương

Tin tiêu điểm