Giáo dục

Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu giáo dục mầm non chưa hoàn thành

VÂN ANH - 22:15 20/01/2020
Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu giáo dục mầm non chưa hoàn thành

Văn bản nêu rõ: Ngày 19/6/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020”. Tính đến năm 2019, về cơ bản các quận, huyện, thị xã đã đạt được một số chỉ tiêu của Kế hoạch đề ra.

Cụ thể, các mục tiêu đã hoàn thành gồm: Xóa 100% phòng học nhờ, học tạm, phòng học cấp 4. Tỉ lệ nhóm lớp, trẻ em học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường 100%. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì dưới 3%. Tỉ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển theo độ tuổi thấp nhất 90%. Tỉ lệ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn trên chuẩn 100%.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến hết năm 2020 còn một số chỉ tiêu khó đạt được như: (1) Quy hoạch mạng lưới, gom điểm lẻ, xây dựng trường mầm non công lập trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; (2) Tỉ lệ trường mầm non công lập đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia; trường có đủ đồ dùng dạy học và hướng tới tiên tiến, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; (3) Tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ đi học; (4) Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non và thực hiện chế độ chính sách, hỗ trợ đời sống giáo viên, nhân viên; Tỉ lệ giáo viên là Đảng viên...

Do đó, UBND TP giao Sở GD&ĐT thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị rà soát, triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND TP; tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn vướng mặc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị để kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Giao UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu Kế hoạch để đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, các chỉ tiêu cần tập trung phần đấu hoàn thành theo tiến độ quy định. Căn cứ kết quả thực hiện để tiếp tục xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; bố trí nguồn vốn thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND TP Hà Nội về “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020 tại quận, huyện, thị xã trước ngày 30/6/2020; báo cáo UBND TP.

Vân Anh

Bình luận của bạn đọc