Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 5/6/2019 16:08

Hà Nội lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thi THPTQG 2019

Hà Nội lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thi THPTQG 2019

GD&TĐ - Theo hướng dẫn công tác thanh tra kỳ thi THPT quốc gia 2019 của Hà Nội, Ban chỉ đạo thi thành phố, Thanh tra Sở GD&ĐT, Hội đồng thi, điểm thi tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi.

Sở GD&ĐT thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi từ ngày 3/6/2019 đến hết ngày 4/8/2019.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi như sau:

Khi nhận được phản ánh vi phạm Quy chế thi thì hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền;

Trường hợp khiếu nại về công tác tổ chức thi, hồ sơ và điểm bài thi: giải quyết theo Quy chế thi;

Trường hợp tố cáo vi phạm Quy chế thi: tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi và quy định của Luật tố cáo.

Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi sau khi HĐT giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hải Bình