Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/8/2017 13:48

Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ với các cơ sở giáo dục công lập

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2017.

Cụ thể, kiểm tra về tổ chức, bộ máy của đơn vị; kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức, việc thực hiện các chế độ chính sách và các qui định của cấp trên về cán bộ, công chức;

Kiểm tra công tác qui hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý; việc lưu giữ hồ sơ cán bộ, viên chức; kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ cuối tháng 8/2017 đến hết tháng 12/2017.

Lập Phương