Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 24/6/2015 14:09

Hà Nội hướng dẫn thu học phí năm học 2015 – 2016

Hà Nội hướng dẫn thu học phí năm học 2015 – 2016

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2015 – 2016.

Theo đó, với khoản thu học phí, trong khi chờ ban hành chế độ học phí mới của các cấp có thẩm quyên, các đơn vị tạm thời thực hiện theo quy định hiện hành (Quyết định 22/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội.

Đối với các khoản thu khác, thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lưọng cao, sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

Sở GD&ĐT cũng cho biết sẽ tiến hành thống nhất các khoản thu khác của đơn vị trực thuộc năm học 2015 – 2016, thực hiện trong tháng 9 tới.

Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành thỏa thuận thông nhất bằng văn bản về mức thu khác của các cơ sở trực thuộc năm học 2015 - 2016.

Lập Phương