Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 29/5/2015 16:14

Hà Nội: Chấn chỉnh sử dụng sách in lậu trong nhà trường

Hà Nội: Chấn chỉnh sử dụng sách in lậu trong nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, Sở đã nhận được phản ánh về việc một số sách in lậu trên thị trường có chất lượng kém, sai nội dung được phát hành vào nhà trường để cung cấp cho học sinh.

Ví dụ: Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội các lớp; Lịch sử Hà Nội (dành cho học sinh tiểu học); Địa lý Hà Nội (dành cho học sinh tiểu học)...

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các nhà trường, thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2015 – 2016, thực hiện nghiêm túc quy định của Sở GD&ĐT về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2015 – 2016.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT, trước pháp luật về việc để lưu hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục không đảm bảo nội dung và chất lượng, không đúng quy định trên địa bàn mình quản lý. Thu hồi ngay sách, các tài liệu giáo dục đã phát hành không dảm bảo chất lượng và nội dung.

Sở này cũng cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học tới.

Lập Phương

Tin tiêu điểm