Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 6/2/2018 11:19

Hà Nội ban hành tiêu chí đánh giá thi đua trường THPT

Hà Nội ban hành tiêu chí đánh giá thi đua trường THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành tiêu chí đánh giá thi đua các trường THPT năm học 2017 - 2018.

Theo đó, nội dung thi đua thực hiện theo 11 lĩnh vực công tác đối với các trường trực thuộc Sở (mỗi lĩnh vực 10 điểm, riêng lĩnh vực "Công tác chỉ đạo dạy và học các trường THPT" là 40 điểm). Tổng số điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 140 điểm.

Sở này lưu ý không xét khen thưởng hoặc sẽ hạ mức khen thưởng đối với các trường hợp như: Vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, thu chi tài chính, dạy thêm không đúng qui định, có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh bị tử vong hoặc đánh nhau trong trường học...

Quan tâm xét khen thưởng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các đơn vị có thành tích đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có sự vươn lên so với năm học trước trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường trực thuộc tiếp tục thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học;

Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết năm học, gửi về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 05/6/2018;

Các phòng cơ quan Sở, Công đoàn ngành Giáo dục xây dựng nội dung từng lĩnh vực công tác được phân công theo dõi đánh giá thi đua. Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nội dung lĩnh vực công tác được giao theo dõi, đánh giá; Đánh giá chấm điểm các đơn vị, lựa chọn đề xuất các đơn vị hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác, gửi về Văn phòng Sở đúng quy định...

Lập Phương

Tin tiêu điểm