Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/11/2017 08:27

Hà Nội ban hành Kế hoạch truyền thông về GD&ĐT

Hà Nội ban hành Kế hoạch truyền thông về GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Kế hoạch truyền thông về GD&ĐT năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, làm rõ các chủ trương, chính sách cũng như những chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý nhà nước về GD&ĐT để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của ngành GD&ĐT.

Tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo các địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Yêu cầu nội dung truyền thông phản ánh đúng, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT. Nhanh chóng nhận điện, dự báo được các vấn đề “nóng” trong dư luận xã hội trên các kênh thông tin để chủ động, kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

Theo đó, trọng tâm công tác tuyên truyền là tập trung truyền thông ba nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; theo dõi dư luận xã hội về lĩnh vực GD&ĐT nói chung và GD&ĐT Hà Nội nói riêng.

Bên cạnh kế hoạch truyền thông chung của ngành, các phòng thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở, xây dựng kế hoạch truyền thông riêng của từng đơn vị. Kế hoạch truyền thông cần bám sát 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành.

Lập Phương