Bản in

Địa phương

Thứ Năm, 31/10/2019 14:32

Hà Giang: Phát triển mạnh khuyến học khuyến tài

Nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ giúp đỡ vật chất cho ngành GD.
(ảnh minh họa)Nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ giúp đỡ vật chất cho ngành GD. (ảnh minh họa)

GD&TĐ - Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh”, mạng lưới Hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Toàn tỉnh hiện có 3.875 hội, chi hội, ban khuyến học với 277.388 hội viên; chiếm 32,85% dân số toàn tỉnh. Nội dung KHKT cũng được đa dạng hóa với nhiều lĩnh vực.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CB làm công tác giáo dục và khuyến học các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT cũng được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm.

Ngành GD&ĐT thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp; trên cơ sở phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CB, GV. Đến nay, toàn tỉnh có 19.976 CB, GV; tỷ lệ GV đạt trên chuẩn cấp MN là 56,8%, cấp TH 68,9%, cấp THCS đạt 65,6%, cấp THPT đạt 14,1%.

KHKT góp phần quan trọng vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục  (ảnh minh họa)

Trong 5 năm qua, các cấp Hội khuyến học tỉnh Hà Giang đã tổ chức được 2.732 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho các cán bộ, hội viên. Qua đó khơi dậy truyền thống hiếu học, giúp nhân dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của KHKT.

Công tác XHH giáo dục, vận động xây dựng Quỹ khuyến học được thực hiện hiệu quả; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quyên góp, ủng hộ được 44.228 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn quỹ này, đã khen thưởng, hỗ trợ kịp thời cho HS có hoàn cảnh khó khăn và những tấm gương khuyến học tiêu biểu...

Đức Trí

Tin tiêu điểm