Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/3/2018 10:06

Hà Giang hướng dẫn tuyển thẳng vào lớp 10 THPT

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT quy định tuyển thẳng vào lớp 10 THPT các đối tượng sau đây:

Học sinh trường PTDT Nội trú đã tốt nghiệp THCS; học sinh là người dân tộc rất ít người (Pupéo, Cờ lao, Bố Y, Pà Thẻn và Lô Lô); học sinh khuyết tật được đánh giá hoàn thành theo Kế hoạch giáo dục cá nhân;

Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

Ngoài quy định tuyển thẳng, Sở GD&ĐT cũng công bố quy định điểm ưu tiên: Cộng 3,0 điểm cho một trong các diện sau: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81 % trở lên”;

Cộng 2,5 điểm cho một trong các diện sau: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81%;

Cộng 2,0 điểm cho một trong các diện sau: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức được cộng điểm khuyến khích, cụ thể như sau: xếp loại giỏi: 2,0 điểm; khá: 1,5 điểm; xếp loại trung bình: 1,0 điểm.

Lập Phương