Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 15/9/2017 14:38

Hà Giang chấn chỉnh hoạt động thu, chi đầu năm học

Hà Giang chấn chỉnh hoạt động thu, chi đầu năm học

GD&TĐ - Trong văn bản của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động thu, chi các khoản đóng góp, ủng hộ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức họp, kiểm tra, rà soát tất cả các khoản thu đã và đang triển khai tại đơn vị mình. Chấm dứt những khoản thu trái với quy định hiện hành và khẩn trường hoàn trả lại phụ huynh học sinh những khoản thu trái quy định (nếu có); đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Cũng trong công văn này, Sở GD&ĐT hướng dẫn, lưu ý cụ thể các khoản thu, như thu để mua sắm đồng phục; khoản đóng góp phục vụ công tác nuôi, dạy học sinh; phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh; đóng góp tự nguyện các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm...

Sở GD&ĐT Hà Giang cho biết: Thời gian qua, các quy định hiện hành về thu nộp, đóng góp phục vụ cho học sinh được thực hiện nghiêm túc trong hầu hết các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, qua công tác thanh tra, kiểm tra và phản ánh của nhân dân, một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng thu góp nhiều khoản. Trong đó có những khoản thu chưa hợp lý, không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận.

Lập Phương