Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 12/12/2017 10:14

GS.TS Đinh Quang Báo: Nhà trường cần đổi mới…

Giáo viên cần không ngừng đổi mới, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm. Ảnh: Minh PhongGiáo viên cần không ngừng đổi mới, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm. Ảnh: Minh Phong

GD&TĐ - Theo GS.TS Đinh Quang Báo – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Chương trình giáo dục phổ thông sẽ có những đổi mới cơ bản. Do đó, các nhà trường và từng cá nhân giáo viên cần đổi mới để thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

Phát triển chương trình nhà trường phù hợp

Quản lý chất lượng, phát triển chương trình giáo dục nhà trường là những năng lực cơ bản của người quản lý nhà trường, là văn hóa chất lượng của mỗi nhà trường. Cấp nhà trường tổ chức triển khai chương trình quốc gia với tư cách là đơn vị quyết định trực tiếp thực hiện hóa chương trình giáo dục phổ thông quốc gia.
GS.TS Đinh Quang Báo 

GS.TS Đinh Quang Báo – phân tích: Chương trình giáo dục phổ thông định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, khi đó chương trình môn học, hoạt động giáo dục đã được mô tả tường minh các năng lực chung, năng lực đặc thù bằng các tiêu chí, chỉ báo để dựa vào đó giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý nhà trường phải đọc “bản thiết kế”, tổ chức “thi công” làm ra sản phẩm là nhân cách học sinh với đầy đủ các phẩm chất và năng lực đã xác định. Để thực hiện việc đó, mỗi nhà trường phải phát triển chương trình nhà trường phù hợp.

Theo GS.TS Đinh Quang Báo, chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo định hướng tích hợp và phân hóa. Khi đó, mỗi nhà trường phải xây dựng một kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất, đặc biệt phải bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp, phân hóa cho giáo viên, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, phải khảo sát hệ thống ngành nghề và nhhu cầu nhân lực của địa phương, các cơ sở dạy nghề, hướng nghiệp để có kế hoạch hợp tác giáo dục; biên chế lớp học theo từng nhóm ngành nghề, xác định các tổ hợp chuyên đề, môn học phù hợp, tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh…

“Chương trình giáo dục phổ thông được thiết kế theo hai giai đoạn, khi đó: Mỗi nhà trường phải thay đổi cơ cấu đội ngũ giáo viên, cơ cấu bộ môn, ở THPT tổ chức dạy học tự chọn theo các công thức đa dạng, kéo theo yêu cầu biên chế lại cơ cấu đội ngũ giáo viên ở mỗi nhà trường, nhu cầu phòng học tăng lên, quản lý kế hoạch dạy học sẽ phức tạp hơn.

Do đó phải có sự gắn kết, liên thông trong thiết kế chương trình, tổ chức dạy học giữa phổ thông, các trường nghề, trường đại học… Vì vậy, giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường phải được đào tạo lại, bồi dưỡng theo hướng trang bị kiến thức chuyên sâu, năng lực tư vấn nghề nghiệp, lựa chọn môn học, tài liệu sách giáo khoa” - GS.TS Đinh Quang Báo nhấn mạnh.

Chương trình giáo dục phổ thông định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Ảnh: Minh Phong

Tăng cường năng lực tực chủ

Cũng theo GS.TS Đinh Quang Báo, khi thực hiện cơ chế 1 chương trình quốc gia, nhiều bộ sách giáo khoa thì mỗi nhà trường phải sáng tạo trong việc tổ chức cho giáo viên, học sinh lựa chọn sách giáo khoa phù hợp.

Nhà trường có thể tổ chức hội đồng lựa chọn sách giáo khoa gồm nhiều bên liên quan, và khi đủ điều kiện có thể tự tổ chức soạn tài liệu giáo khoa cho riêng trường mình.

“Quản lý thực hiện chương trình theo hướng tăng cường năng lực tực chủ của địa phương và nhà trường. Khi đó, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia quy định mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung giáo dục bắt buộc. Trên cơ sở đó các nhà trường vận dụng, xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện của mình.

Nhiều nội dung giáo dục, đặc biệt là các giá trị truyền thống văn hóa địa phương, làng nghề cần được đưa vào nội dung giáo dục của mỗi nhà trường, mỗi địa phương. Theo đó, mỗi nhà trường cần có cơ chế quản lý để tận dụng được sự tham gia của cộng đồng địa phương, của đội ngũ giáo viên vào quá trình phát triển chương trình. ” - GS.TS Đinh Quang Báo trao đổi, đồng thời cho biết:

Cơ chế quản lý đổi mới sẽ huy động được sự đóng góp của địa phương, nhà trường, đội ngũ giáo viên vào quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông quốc gia làm cho chương trình giáo dục phù hợp với địa phương, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở nhà trường.

“Cơ chế đó sẽ thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực nghề nghiệp giáo viên. Mỗi nhà trường trở thành một đơn vị học thuật, nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Mặt khác sẽ tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đi đôi với kiểm soát, quản lý kiểm định và tự kiểm định chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường” - GS.TS Đinh Quang Báo nêu vấn đề.

Minh Phong (ghi)