Giáo dục

Góp ý dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

LAN ANH - 15:58 26/10/2015
Góp ý dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

Hội thảo có sự tham dự của các cơ quan ban ngành trung ương, các tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường học tham gia dự án.

Ông Vũ Anh Cường - Giám đốc BQL Dự án Hỗ trợ kĩ thuật - cho biết: SESDP 2 là sự tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 1, đồng thời bổ sung các hoạt động phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục trung học sau năm 2015 trên cơ sở Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020.

Trong quá trình thiết kế SESDP2, một số yếu tố đã được xem xét phân tích để làm rõ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn của chương trình được đề xuất, trước hết là tình hình phát triển KT-XH Việt Nam và vai trò của GD trung học đối với sự phát triển đó trong hơn 20 năm qua.

Tiếp theo là phân tích các thành tựu của GD trung học trong thời gian qua, hiệu quả sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á cũng như các cơ quan phát triển quốc tế khác đối với GD trung học ở Việt Nam, kết quả của SESDP1 để làm rõ cơ sở thực tiễn của chương trình mới.

Cuối cùng là phân tích các chương trình, kế hoạch của Chính phủ Việt Nam về phát tiển KT-XH, GD&ĐT và các ưu tiên đầu tư của ADB tại Việt Nam để hoạch định các hoạt động hỗ trợ đổi mới chính sách và các hoạt động đầu tư.

Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng GD trung học để học sinh tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo công bằng xã hội và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng, công bằng, hiệu quả và tính bền vững của GD trung học ở Việt Nam.

Chương trình sẽ có một tác động quan trọng đến GD trung học, cải thiện chất lượng học tập cho học sinh trung học, cải thiện tính bình đẳng về cơ hội tiếp cận GD trung học và cải thiện việc lập kế hoạch, thực hiện chương trình.

Đối tượng hưởng lợi của SESDP2 là học sinh trung học với sự quan tâm đặc biệt dành cho học sinh thiệt thòi như học sinh di cư và học sinh có nhu cầu đặc biệt; lực lượng lao động nói chung, GV trung học và cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng chính sách giáo dục, cán bộ quản lý trường học và cán bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GD-ĐT.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận về dự thảo đề cương của chương trình như: Tổng quan về dự án HTKT, các đổi mới chính sách đề xuất và một số mốc chính của dự án, chi tiết về các đầu ra của dự án..

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị Ban quản lý Dự án SESDP2 tiếp thu để thiết kế các hoạt động phù hợp với mục tiêu đề ra, tránh chồng chéo với các dự án khác.

 

Thứ trưởng đề nghị Ban Quản lý dự án tiếp tục hoàn thiện đề cương chương trình sao cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam và phù hợp với quá trình đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT.

Lan Anh

Bình luận của bạn đọc