Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 23/11/2013 15:29

Giáo viên về hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được hưởng trợ cấp

Giáo viên về hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được hưởng trợ cấp

(GD&TĐ) - Một số nhà giáo đã nghỉ hưu viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi là những giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường công lập nay đã về hưu nhưng chưa được hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy trường hợp của chúng tôi có được hưởng trợ cấp không?

* Hỏi: Một số nhà giáo đã nghỉ hưu viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi là những giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường công lập nay đã về hưu nhưng chưa được hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy trường hợp của chúng tôi có được hưởng trợ cấp không?

* Trả lời: Ngày 30/8/2013, Thủ tướng ban hành Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg, quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 

Theo Điều 2 Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng như sau: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công.

Về điều kiện tính hưởng trợ cấp được quy định tại Điều 3 như sau:

Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

2. Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 - 31/5/2011;

3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/ 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Theo quy định  trên và theo thư các bạn viết, trường hợp của các bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg của Chính phủ.

Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được xác định theo công thức sau đây:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu hằng tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp 

Trong đó:

- Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

Nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12. tháng được tính tròn là 1 năm.      

GD&TĐ Online