Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/11/2013 07:50

Giáo viên thỉnh giảng không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Giáo viên thỉnh giảng không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(GD&TĐ) - Hiện nay tôi đang làm giáo viên thỉnh giảng của một trường đại học. Vậy xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp giáo viên thỉnh giảng như tôi có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ không và nếu được thì tính hưởng như thế nào?

* Hỏi:

Hiện nay tôi đang làm giáo viên thỉnh giảng của một trường đại học. Vậy xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp giáo viên thỉnh giảng như tôi có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ không và nếu được thì tính hưởng như thế nào? – Trần Tuấn Vỹ - TP Hồ Chí Minh (trantuanvy@gmail.com).

* Trả lời:

Theo điểm a, b khoản 1 Điều 7 Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định: 

- Hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc; 

- Không thực hiện hợp đồng lao động đối với hoạt động thỉnh giảng của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Trong hợp đồng thỉnh giảng phải có điều khoản nhà giáo thỉnh giảng cam kết đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 9 Quy định trên, nhà giáo thỉnh giảng được hưởng tiền công, tiền lương, quyền lợi theo thoả thuận trong hợp đồng thỉnh giảng và theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4 /7 /2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; một trong những đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Như vậy căn cứ các quy định trên, trường hợp của bạn chưa thuộc đối tượng áp được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp nếu trong bản hợp đồng của bạn với nhà trường có sự thoả thuận rõ về chế độ tiền công, tiền lương, quyền lợi (kể cả phụ cấp thâm niên nhà giáo -nếu có) thì bạn có thể kiến nghị với nhà trường để được giải đáp thỏa đáng.

GD&TĐ Online