Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 5/11/2013 12:05

Giáo viên hợp đồng không được hưởng phụ cấp thâm niên

Giáo viên hợp đồng không được hưởng phụ cấp thâm niên

(GD&TĐ) - Nếu bạn là giáo viên trong diện biên chế cấp có thẩm quyền quyết định thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên của nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ. Lưu ý thời gian tập sự bạn sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

* Hỏi:

Tôi ra trường từ 1993 đến nay đã trực tiếp đứng lớp 19 năm và 19 năm đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ khi có quyết định ra trường tôi đều được hưởng các chế độ đầy đủ như một viên chức cứ 2 năm nâng lương 1 lần, các quyết định chuyển xếp ngạch lương tôi đều có đầy đủ. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không? - Nguyễn Nam Khánh - tỉnh Đồng Nai (ngnamkhanhkt27@gmail.com)

* Trả lời:

Trong thư bạn nói không rõ: Bạn là giáo viên hợp đồng hay biên chế. Do vậy trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn theo hai trường hợp sau: 

Thứ nhất: Nếu bạn là giáo viên trong diện biên chế cấp có thẩm quyền quyết định thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên của nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ. Lưu ý thời gian tập sự bạn sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thứ hai: Trường hợp bạn chỉ là giáo viên hợp đồng bạn sẽ không thuộc đối tượng áp dụng nghị định trên cho dù bạn có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

GD&TĐ Online